مراقبت های لازم بعد از درمان تحت بیهوشی و آرامبخشی

بلافاصله بعد ازعمل میتوانید بیمار خود را ملاقات کرده و در مراقبتهای پس از بیهوشی مشارکت نمایید.تا آن موقع صبر داشته باشید زیرا کار دندانپزکشی چند ساعت طول می کشد. موقع عمل ورود به اتاق عمل دنداپزشکی ممنوع است. بیمار…
کلیک کنید

مراقبت های لازم قبل از انجام درمان تحت بیهوشی و آرامبخشی

بعد از انجام معاینات دندانپزشکی لازم و همچنین متخصص بیهوشی(در صورت نیاز به نتیجه آزمایش ها و مشاوره تخصصی) نوبت برای شما مقرر می شود و یک هفته قبل به صورت تلفنی به شما اطلاع داده خواهد شد. امضای فرم…
کلیک کنید

دندانپزشکی بزرگسالان تحت بیهوشی و آرامبخشی

همانگونه که میدانیم ترس از دندانپزشکی از جمله مهمترین عواملی است که موجب می شود تا به موقع به دندانپزشکی مراجعه نکنیم.این مسئله از یک طرف موجب تشدید پوسیدگی های دندان شده و از طرف دیگر باعث سخت تر و…
کلیک کنید
دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان تحت آرامبخشی و بیهوشی

کودکان ما، به طور معمول در مراجعات به دندانپزشکی،همکاری لازم را جهت انجام خدمات مورد نیاز را دارند.اگر چه فضای مناسب و برخورد خوب دندانپزشک و کادر درمان در ایجاد یک رابطه دو طرفه خوب بسیار تاثیرگذار است.اما در پاره…
کلیک کنید
فهرست